Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 19 marca 2024
0:52 minut

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zaprasza pracodawców z branży budowlanej do udziału w konkursie

„BUDUJ BEZPIECZNIE"

Celem konkursu jest promowanie pracodawców wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny. W konkursie doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowalnym, wskazanym w zgłoszeniu. W efekcie powinno to przyczyniać się do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej.

W terminie do 15 maja 2024 roku, zgłaszający składają do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu kartę zgłoszenia wraz z załącznikami - wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem

Konkurs „Buduj bezpiecznie” - Państwowa Inspekcja Pracy (pip.gov.pl)

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w siedzibie OIP Poznań, listownie lub na e-mail ewa.groblewska@poznan.pip.gov.pl

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu