Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Zgłoś wypadek

Infolinia wypadkowa dla Województwa wielkopolskiego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu: Telefony, pod które należy zgłaszać wypadki: - całą dobę - 605 217 ...

Dowiedz się więcej

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne:

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od  9:00 do 15:00.

Porady prawne osobiste:

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:

 • w Poznaniu w dni: poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00, wtorek-piątek w godz. 9:00 - 15:00
  adres: ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
 • w Koninie w dni: poniedziałek-piątek w godz. 9:00-15:00
  adres: ul. Bankowa 14, 62-500 Konin
 • w Lesznie w dni: poniedziałek-piątek w godz. 9:00- 15:00
  adres: ul. Spółdzielcza 2h, 64-100 Leszno
 • w Ostrowie Wlkp. w dni: poniedziałek-piątek w godz. 9:00-15:00
  adres: ul. Grabowska 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • w Pile w dni poniedziałek-piątek w godz. 9:00 - 15:00
  adres: ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

 

Dodatkowe formy porad:

Porady z wykorzystaniem języka migowego

Realizując obowiązek do udostępnienia usług pozwalających na komunikowanie się osób doświadczonych trudnościami w tym zakresie - wynikający z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) - informujemy o możliwości przesyłania korespondencji kierowanej do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz naszych Oddziałów drogą elektroniczną na adresy e-mailowe wskazane na naszej stronie www.poznan.pip.gov.pl w zakładce "Kontakt".

Zgłoszenia takiego należy dokonać na druku zamieszczonym poniżej, pisemnie na adres OIP ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań, elektronicznie na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl*, co najmniej na 3 dni robocze przed terminem (liczonym od dnia otrzymania wniosku), w którym tłumacz ten będzie niezbędny do załatwiania sprawy w urzędzie.

Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się oraz sprawy związanej z tłumaczeniem.

Formularz zgłoszenia chęci korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.rtf


Porady prawne z Karty Nauczyciela

udzielane są w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 9:00 – 13:00 pod numerem telefonu 61 628 40 46. Ponadto zapytania z Karty Nauczyciela można przesyłać mailowo na adres kancelaria@poznan.pip.gov.pl *


Porady prawne elektroniczne

 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej:
  adres e-mail:  kancelaria@poznan.pip.gov.pl *
 • przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
  adres: /oippoznan/SkrytkaESP

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.


Porady prawne w języku ukraińskim

Telefoniczne porady prawne w języku ukraińskim udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00  pod numerem +48 61 628 42 91​.


Główny Inspektorat Pracy

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonu:

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania).”

Szukaj

Logo PIP

Menu