Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 7 maja 2024
3:35 minut

Już po raz trzeci, na terenie województwa Wielkopolskiego odbyły się Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pod hasłem przewodnim ,,DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA – DZIŚ! JUTRO! ZAWSZE!”

W tym roku w dniach 25-27 kwietnia, w ponad 130 zakładach odbywały się szkolenia, prelekcje, ćwiczenia, pikniki, pokazy i konferencje ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy. Organizatorem obchodów była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wraz z partnerami: Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Urzędem Dozoru Technicznego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP oraz Inspekcja Transportu Drogowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy. Obchody zostały objęte patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego Agaty Sobczyk oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

Inauguracja obchodów odbyła się 25 kwietnia 2024 roku terenie Wodociągów Leszczyńskich Sp. z o.o.. Wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Prezesa Wodociągów Leszczyńskich Rafała Zalesińskiego oraz otwarciem obchodów przez Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego. Następnie przedstawiono pokaz usuwania awarii związanej z uszkodzeniem podziemnej sieci energetycznej, w którym uczestniczyli pracownicy Wodociągów Leszczyńskich, a także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, którzy przeprowadzili instruktaż reanimacji oraz omówili przebieg czynności podejmowanych przy ratowaniu życia ludzkiego w przypadku porażenia prądem elektrycznym. W pokazie uczestniczyli także pracownicy ENEA SERWS, którzy przedstawili działania podejmowane w sytuacji uszkodzenia kabli w wykopie wraz z pokazem testu przebicia kabla zakopanego w ziemi. W trakcie wydarzenia Nadinspektor Pracy kierownik oddziału w Leszcznie Arkadiusz Jaraczewski omówił procedury czynności podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy dotyczącą wypadków przy pracy. Po inscenizacji uczniowie szkół zostali zaproszeni do zwiedzania stacji uzdatniania wody Zaborowo.

Drugiego dnia obchodów Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Tomasz Gajdziński uczestniczył  w pokazach zorganizowanych przez firmę INTERMEBLE Sp. z o. o. w Sompolinku. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali licznych prelekcji na temat bezpieczeństwa w pracy. W pierwszym panelu wysłuchano: p.o. Nadinspektora Pracy kierownika oddziału w Koninie Zbigniewa Stankowskiego, Zastępcę Naczelnika Wydziału UBS-2 Małgorzatę Balcerzak i Zastępcę Naczelnika Wydziału SER-2 Sebastiana Hybza z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Panią  Joannę Zawadzką oraz Panią Martę Marciniak z Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Następnie uczestnicy obchodów zostali oprowadzeni po hali produkcyjnej zakładu, gdzie zaprezentowano im działania wdrożone przez INTERMEBLE sp. z o. o. wpływające na poprawę bezpieczeństwa w pracy. W drugiej części spotkania wysłuchano wystąpienia Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego w Poznaniu Krzysztofa Rychłego, Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi Dariusza Kwiatkowskiego, a także mł. asp. Sylwię Raniż z Powiatowej Komendy Policji  w Koninie oraz kpt. Sebastiana Andrzejewskiego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Koninie.

Podczas trzech dni obchodów, czynny udział wzięli inspektorzy pracy ze wszystkich jednostek organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, a także inspektorzy i specjaliści ds. bhp ze wszystkich wielkopolskich oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Inspektorzy pracy przeprowadzili prelekcje na temat m.in. oceny ryzyka zawodowego, wymagań bhp przy użytkowaniu maszyn, doboru środków indywidualnych, ręcznych prac transportowych, zagrożeń na stanowiskach pracy oraz wypadków przy pracy. Ponadto, poruszano kwestie odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej osób kierujących pracownikami w zakresie bhp. Pracownicy służb bhp prowadzili osobiście bądź koordynowali w zakładach warsztaty, seminaria, instruktarze i inne formy zajęć przypominających zasady bezpieczeństwa pracy. W części zakładów pracy zaproszono również regionalne jednostki Straży Pożarnej, które przeprowadzały pokazy z udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków i gaszenia pożarów, a Policjanci prowadzali szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto, w poszczególnych zakładach szkolenia i pokazy przeprowadzili pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego i jednostek Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Pobierz

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu