Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 18 października 2023
2:31 minut
VII konferencja naukowa ,,Urlop wypoczynkowy – prawo czy obowiązek?”

18 października 2023 roku odbyła się VII konferencja naukowa z cyklu ,,Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”, pod tytułem: ,,Urlop wypoczynkowy – prawo czy obowiązek?”. Organizatorami wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Konferencję rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiłę Kaniewską, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Tomasza Nieboraka oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pana Pawła Ciemnego. Następnie prof. dr hab. Anna Musiała z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiła referat na temat ,,Kolonizacji urlopu wypoczynkowego w polskim prawie pracy”. Kolejnym prelegentem była Pani Katarzyna Łażewska – Hrycko Główny Inspektor Pracy, która omówiła kwestie dotyczące prawa do urlopu wypoczynkowego, w świetle doświadczeń kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Przede wszystkim odniosła się do naruszeń przepisów regulujących prawo do urlopu oraz częstej niechęci ze strony pracowników do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym nabyli oni do niego prawo, czy też nie zapewniania przez pracodawców nieprzerwanego urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych. Kolejny referat wygłosił prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym zaprezentował swój autorski pogląd na prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego. W swoim wystąpieniu odniósł się do częstego, w Jego przekonaniu, błędnego interpretowania norm prawa pracy doprowadzającego do nierespektowania prawa do wypoczynku oraz zjawiska powielania przez pracodawców nieprawidłowych praktyk związanych z urlopem. Ostatnia prezentacja dotycząca urlopów wypoczynkowych w orzecznictwie sądów pracy i Sądu Najwyższego, została przedstawiona przez Sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Grzegorza Łysakowskiego, który podzielił się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami wynikającymi z wieloletniej praktyki zawodowej.  

Po krótkiej przerwie rozpoczęto drugą część konferencji – panel dyskusyjny na temat instytucji urlopu wypoczynkowego, a także próby udzielenia odpowiedzi na pytanie  ,,urlop wypoczynkowy – prawo czy obowiązek?

W panelu uczestniczyli:
- Katarzyna Łażewska – Hrycko Główny Inspektor Pracy,
- prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- prof. dr hab. Anna Musiała z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Grzegorz Łysakowski Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 
- Krzysztof Małecki Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Wielkopolskiego,
- Patryk Kawa Członek Zarządu ds. personalnych Solaris Bus & Coach Sp. z o. o. Przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Pracodawców, 
oraz moderator panelu
- Tomasz Gajdziński zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu. 

W tej części spotkania prelegenci odpowiadali także na pytania z widowni. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wydarzenie relacjonowały media regionalne – takie jak TVP 3 Poznań, Radio Poznań i Radio Afera. 

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu