Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 10 października 2023
2:1 minut
Turniej Młodego Mechanizatora w Zespole Szkół w Opatówku
Turniej Młodego Mechanizatora w Zespole Szkół w Opatówku

W dniu 4 października 2023 r. na terenie Zespołu Szkół w Opatówku w powiecie kaliskim został przeprowadzony Turniej Młodego Mechanizatora, do którego przystąpiło 23 uczniów, wyłonionych w zmaganiach wewnątrzszkolnych spośród uczniów sześciu klas: trzecich, czwartych i piątych o profilach: technik ogrodnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.
Turniej zorganizowany został przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rolniczą, Oddział Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kaliszu oraz Placówkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kaliszu przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej i Zespołu Szkół w Opatówku.
Celem Turnieju było zarówno propagowanie kultury technicznej i bezpiecznego zachowania się podczas obsługi i użytkowania maszyn rolniczych, znajomości przepisów ruchu drogowego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, jak i umiejętności postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożenia. Jednym z istotnych celów było także przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Po rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy z technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczącego między innymi eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, dwunastu uczniów z najlepszymi wynikami rywalizowało w części praktycznej Turnieju. 
W zmaganiach związanych z wykonywaniem zadań praktycznych jego uczestnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach: 
  >  na stanowisku jazdy sprawnościowej ciągnikiem rolniczym z umieszczoną piłką na zamontowanym na pojeździe talerzu Stewarta, 
  >  rozpoznawania środków smarnych i rodzajów ogumienia stosowanego w rolnictwie, 
  >  umieszczenia sworznia zawieszonego na ładowaczu czołowym ciągnika w otworze w jak najkrótszym czasie, 
  >  kalibracji parametrów roboczych opryskiwacza z elementami z agrotroniki, 
  >  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach przy pracy rolniczej 
  >  zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym zgodnie z założeniami regulaminu i przestrzeganiem przepisów
     i zasad bezpieczeństwa.      
Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Turnieju zajął Wiktor Janiak, uczeń klasy piątej w zawodzie technik ogrodnik. Miejsce drugie zajął Jakub Zalewski z klasy piątej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotorniki, a miejsce trzecie zajął Paweł Puławski z klasy czwartej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotorniki. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rolniczą i Zespół Szkół w Opatówku. Ponadto uczestnicy turnieju otrzymali upominki i materiały promocyjne PIP.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu