Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 4 czerwca 2024
2:11 minut

W dniu 28 maja 2024 r. na terenie Zespołu Szkół w Opatówku w powiecie kaliskim został przeprowadzony Regionalny Turniej Młodego Mechanizatora, do którego przystąpiło 21 uczniów, z siedmiu szkół ponadpodstawowych o profilu rolniczym z terenu południowej Wielkopolski kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik architektury krajobrazu.

Turniej zorganizowany został przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rolniczą, placówkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kaliszu oraz Oddział Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kaliszu przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej i Zespołu Szkół  w Opatówku.

Celem Turnieju było zarówno propagowanie kultury technicznej jak i bezpieczne zachowanie się podczas obsługi i użytkowania maszyn rolniczych, znajomość przepisów ruchu drogowego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, umiejętności postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej oraz w sytuacjach zagrożenia. Jednym z istotnych celów było także przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Po rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy z technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczącego eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, stosowania substancji i preparatów chemicznych, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad ruchu drogowego, uczestnicy Turnieju rywalizowali w części praktycznej.

W zmaganiach związanych z wykonywaniem zadań praktycznych jego uczestnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach, w tym na stanowisku umieszczenia sworznia zawieszonego na ładowaczu czołowym ciągnika w otworze w jak najkrótszym czasie, rozpoznawania środków smarnych i rodzajów ogumienia stosowanego w rolnictwie, jazdy sprawnościowej ciągnikiem rolniczym z umieszczoną piłką na zamontowanym na pojeździe talerzu Stewarta, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach przy pracy rolniczej, obsługi technicznej ciągnika i zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym zgodnie z założeniami regulaminu i przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa.    

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Regionalnego Turnieju Młodego Mechanizatora zajął Piotr Janiak z Zespołu Szkół w Opatówku. Miejsce drugie zajął Nikodem Szymczak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie, a miejsce trzecie zajął Patryk Spież z Zespołu Szkół w Opatówku. Laureaci pierwszych sześciu miejsc i czterech wyróżnionych otrzymało nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rolniczą i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ponadto uczestnicy Turnieju otrzymali upominki i gadżety.

Z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu w organizacji konkursu i w pracach komisji uczestniczyli: inspektor pracy Marek Jarecki oraz główny specjalista Andrzej Zalewski.     

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu