Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 21 czerwca 2024
3:0 minut

W dniu 20 czerwca 2024 roku w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości przez p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego. Następnie przewodniczący Komisji Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak przedstawił program posiedzenia oraz zaprosił prelegentów do omówienia wskazanej tematyki w zaplanowanych wystąpieniach. 
Podsumowanie przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz ograniczania zagrożeń przy pracy rolniczej (czynności prewencyjne skierowane do rolników i członków ich rodzin z terenu Wielkopolski w roku 2023) zaprezentował główny specjalista Andrzej Zalewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Podkreślił, że w działaniach objęto około 1 000 rolników oraz 6 500 uczniów ze szkół z terenów wiejskim. Przeprowadzono 50 konkursów z zakresu BHP w rolnictwie, w których uczestniczyło ponad 5 250 osób, a także dokonano 585 wizytacji gospodarstw rolnych. 
Następnie z-ca dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu Andrzej Okpisz zaprezentował analizę wypadków przy pracy rolniczej, które miały miejsce w roku 2023, oraz przedstawił ich przykłady. Wskazał, że do KRUS-u zgłoszono ponad 10 700 zdarzeń wypadkowych co stanowi 8% mniej przypadków niż w roku ubiegłym. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek upadku – 4 235 poszkodowanych, uderzenia, przygniecenia oraz pogryzienia przez zwierzęta – 1 060 poszkodowanych, a także pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń – 936 poszkodowanych. Odnotowano także 45 wypadków śmiertelnych. 
W dalszej części spotkania młodszy specjalista Bartosz Nyckowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawił wspólnie działania w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa podczas wykonywania prac w rolnictwie, w tym transportu rolniczego i prac polowych, prowadzone przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i OIP na terenie Wielkopolski. Działaniami prewencyjnymi zostało objętych prawie 500 rolników, w których zaobserwowano między innymi: zły stan nawierzchni podwórzy, niewłaściwe przechowywanie środków ochrony roślin, brak wymaganych środków bezpieczeństwa podczas stosowania pilarek tarczowych oraz niewłaściwy stan techniczny kombajnów zbożowych. 
Podczas dyskusji, którą poprowadził  Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Tomasz Gajdziński, Członkowie Komisji omówili propozycje inicjatyw na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w rolnictwie w drugiej połowie 2024 r. 
Na zakończenie spotkania p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu podsumował omawiane tematy wystąpień oraz podziękował uczestnikom spotkania za aktywny udział.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Wojciech Jankowiak - Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do Spraw BHP w Rolnictwie Indywidualnym, Paweł Ciemny - p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, Tomasz Gajdziński - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu, Andrzej Zalewski - Główny Specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, Grzegorz Wysocki - Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Maria Ewa Wróblewska - Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Andrzej Okpisz - Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu, Aldona Jankowska Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, nadkom. Katarzyna Owsian-Słomińska - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Tomasz Bergander - Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu, Mariusz Tatka - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Waldemar Biber - Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Bartosz Nyckowski - Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Jakub Kałek, sekretarz Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu