Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 5 marca 2024
2:12 minut

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu dnia 05.03.2024 r. odbyło się spotkanie w ramach inicjatywy POROZUMIENIE BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA. Spotkanie otworzył Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny, który przywitał przybyłych gości. Następnie starszy inspektor pracy, specjalista Mariusz Trella przedstawił statystyczny podgląd zaistniałych wypadków przy pracy w roku 2023. Podkreślił, że do najczęstszych przyczyn powstałych wypadków należy nieprawidłowe zachowanie się pracownika, niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym oraz działanie osób trzecich lub zwierząt. Natomiast skala zarejestrowanych zdarzeń wypadkowych w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Poznaniu w roku 2023 wyniosła 171 przypadków, w których poszkodowanych zostało 179 osób.

W dalszej części spotkania Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu podsumował działania podjęte przez członków Porozumienia w roku ubiegłym, oraz zaprezentował główne działania zaplanowane w roku 2024, do których zaliczył:

 • organizację w dniach 25-27.04.24 r. Wielkopolskich Obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy,
 • przygotowanie w dniach 29-30.04.24 r. drzwi otwartych w średnich szkołach zawodowych,
 • konferencję „Urządzenia autonomiczne w transporcie wewnątrzzakładowym. Prawo a rzeczywistość”, która odbędzie się 23.04.2024 roku podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2024.

Następnie członkowie Porozumienia przystąpili do dyskusji, podczas której omówiono szereg inicjatyw, które realizowane będą w ramach działającej SIECI POWIĄZAŃ.

W posiedzeniu uczestniczyli:

 • Paweł Ciemny, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu,
 • Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu,
 • Katarzyna Zgrabczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 • Rafał Majewski, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego,
 • Marzena Zenger, Państwowa Inspekcja Sanitarna Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu w Poznaniu,
 • Wioletta Grajewska, Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu,
 • Piotr Szczudło, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu,
 • Anna Hoffa, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
 • med. Ewa Kołodziejczak, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy,
 • Jacek Kurasz, Urząd Dozoru Technicznego Oddział Terenowy w Poznaniu,
 • Krzysztof Prysiażny, Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Poznaniu,
 • Artur Walkowiak, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,
 • Piotr Owczarczak, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
 • Robert Nowak, Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu,
 • Sylwester Janiów, Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu,
 • Łukasz Strażyński, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu,
 • Grzegorz Stróżyk, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu,
 • Mariusz Trella, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu,
 • Jakub Kałek, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu