Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 24 października 2023
1:3 minut
Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa”


W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, 24 października 2023 roku odbyło się okolicznościowe spotkanie z uczestnikami programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”, podczas którego podsumowano działania podejmowane w roku szkolnym 2022/2023.

Celem programu było podniesienie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy, a także popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę. W roku szkolnym 2022/2023 do programu przystąpiło prawie 80 nauczycieli z 20 wielkopolskich szkół. Przeprowadzono 66 szkoleń, w których uczestniczyło ponad 1800 uczniów.

Podczas spotkania dokonano podsumowania programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”. Spotkanie zostało zwieńczone wręczeniem dyplomów uczestnictwa w programie i podziękowaniami dla nauczycieli z rąk p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego. Na zakończenie spotkania, koordynator programu z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy, starszy inspektor pracy specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Joanna Budzyńska-Jędraszczyk, przedstawiła informację o organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy konkursach i programach prewencyjnych adresowanych do młodzieży.  

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu