Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 14 września 2023
2:1 minut
Podsumowanie wizytacji rolniczych
Podsumowanie wizytacji rolniczych

Wakacje to nie tylko czas odpoczynku ale także wzmożonych prac w gospodarstwach rolnych. Natężenie prac łączy się ze wzrostem niebezpieczeństwa spowodowanych pośpiechem, zmęczeniem czy powtarzalnością wykonywanych zadań. Co roku podczas prac w gospodarstwach rolnych dochodzi do wypadków związanych z przejechaniem, uderzeniem i pochwyceniem przez środki transportu. W I półroczu 2023 roku, w województwie wielkopolskim zgłoszono aż 667 wypadków przy pracy w rolnictwie (w skali kraju zgłoszono 5 425 wypadków). Według danych KRUS, najczęstszymi przyczynami wypadków w rolnictwie jest upadek osoby 49%, uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta 12,9%, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń 11,2 % oraz upadek przedmiotu 7,4%.

W roku 2023, w okresie od lipca do sierpnia na terenie Wielkopolski, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu wraz z funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracownikami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej przeprowadzili ponad 290 wizytacji. Celem podejmowanych działań było propagowanie wśród społeczności lokalnej zasad bezpiecznej i higienicznej pracy w gospodarstwie rolnym, a także zwrócenie uwagi na potencjalne niebezpieczeństwa. Podczas wizytacji kontrolowano stan techniczny poruszających się po drogach pojazdów rolniczych, trzeźwość kierujących, a także uprawnienia do kierowania pojazdami. Szczególną uwagę zwracano na prawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku. Kontrolujący wskazywali na zagrożenia mogące występować podczas prac polowych, podkreślając konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Mając na uwadze prewencyjny charakter akcji, kontrolowanym rolnikom wręczano materiały promocyjne o tematyce bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 

Co wykazały działania?

Prowadzone wizytacje potwierdziły poprawę stanu bezpieczeństwa związaną z eksploatacją ciągników i maszyn rolniczych, jednak wciąż widoczne są przypadki niewłaściwego stanu technicznego, szczególnie przy wykorzystywaniu starych i wyeksploatowanych maszyn. Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:
o    niewłaściwego stanu kombajnów zbożowych, ciągników rolniczych czy przyczep transportowych,
o    uszkodzonych osłon lub ich braku na wałach przegubowo-teleskopowych przenoszących napęd na maszyny rolnicze,
o    niewłaściwej obsługi maszyn i urządzeń, 
o    stosowanie niewłaściwego obuwia roboczego, 
o    brak podręcznego sprzętu gaśniczego głównie na wyposażeniu ciągników,
o    nieprawidłowe transportowanie sprasowanej słomy, głównie balotów w nieprzystosowanych przyczepach, przy rozpiętych bocznych burtach czy bez
      zabezpieczenia ładunku. 

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu