Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 27 czerwca 2023
0:42 minut

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Pan Paweł Ciemny oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - prof. dr hab. Tomasz Nieborak, dnia 27 czerwca 2023 roku podpisali porozumienie o współpracy zgodnie z którym, strony wyrażają zamiar współdziałania w badaniu, analizie i promowaniu prawnych zagadnień dotyczących ochrony człowieka w środowisku pracy w ramach prowadzonej działalności informacyjnej, edukacyjnej i badawczej. W ramach porozumienia strony będą organizować konferencje i seminaria poświęcone zagadnieniom ochrony pracy, współuczestniczyć w badaniach dotyczących istotnych zagadnień ochrony pracy oraz współpracować w zakresie wspierania wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie zagadnień ochrony pracy oraz zadań statutowych WPiA i OIP.
Ponadto strony przewidują wspieranie wzajemnych inicjatyw na rzecz popularyzacji i pogłębiania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu