Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 2 lutego 2024
1:49 minut
Konkurs filmowy Legitna Praca

Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym 
„Legitna praca w oku kamery”:

1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
2. Nakręć film do 90 sek. Zachęć w nim swoich rówieśników, żeby zatrudniali się zgodnie z prawem i w bezpiecznych warunkach.
3. Pobierz i wypełnij: Kartę zgłoszenia, Zgodę na przetwarzanie danych, Zgodę na wykorzystanie wizerunku,  Zgodę na przeniesienie na Państwową Inspekcję Pracy praw autorskich i Oświadczenie (załączniki nr 1-5 do regulaminu).
4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
5. Zeskanuj wypełnione dokumenty.
6. Wypełnij krótki formularz poniżej. Załącz skany wypełnionych i podpisanych dokumentów oraz swój film i wyślij do 15.03.2024 roku włącznie.
7. Wygraj nagrody!

Najważniejsze informacje
•    Konkurs dla młodych osób w wieku 14-24 lata. Uczestnicy rywalizują w 3 kategoriach wiekowych: 14-15 lat; 16-19 lat; 20-24 lata.
•    Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodych osób wiedzy dotyczącej: przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia.
•    Zadanie konkursowe to nakręcenie filmu (do 90 sek.), w którym Twórca ma zachęcić swoich rówieśników do zatrudnienia się zgodnie z prawem i w bezpiecznych warunkach.
•    Gatunek filmów konkursowych jest dowolny np.: fabuła, dokument, reportaż, teledysk, animacja komputerowa etc.
•    Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki techniczne: rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Full HD; wielkość pliku maksymalnie 500 MB, format: mp4, avi, mov, wmv; audio: stereo.
•    Każdy uczestnik powinien wysłać swój film razem z zeskanowanymi dokumentami do dnia 15.03.2024 roku, korzystając z poniższego formularza.
•    Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie konkursu.

Zakres tematyczny konkursu
Przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy dotyczące bhp, legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków stron stosunku pracy. Zagadnienia związane z podejmowaniem pracy wakacyjnej i sezonowej oraz nauki zawodu.

O kampanii „Legitna praca”
Konkurs filmowy jest częścią prowadzonej w latach 2022-2024 przez Państwową Inspekcję Pracy ogólnopolskiej kampanii społecznej pod nazwą „Legitna praca”.
Więcej na temat kampanii „Legitna praca”: www.prawawpracy.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:
https://www.pip.gov.pl/legitna-praca-w-oku-kamery

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu