Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 7 lutego 2024
2:3 minut
BUDMA 2024

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA, odbyła się konferencja Państwowej Inspekcji Pracy ,,Bezpieczna praca na każdym poziomie”. 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji, organizacji, stowarzyszeń, związków zawodowych, uczelni wyższych oraz Okręgowi Inspektorzy Pracy. Konferencja rozpoczęła się od powitania gości oraz przemówienia Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko. Następnie głos zabrał Michał Wasilewski z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

Pierwszym prelegentem podczas konferencji był zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, który omówił poziom bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. W swojej prezentacji zwrócił uwagę na coraz większą świadomość osób wykonujących pracę na budowach, co przekłada się na spadek liczby wypadków śmiertelnych. Podkreślił także znaczenie działań promocyjno-prewencyjnych, takich jak kampania Państwowej Inspekcji Pracy ,,Budowa. Stop wypadkom!”. Kolejna prelekcja dotyczyła dobrych praktyk przy organizacji pracy na wysokości, które przedstawili pracownicy firmy PORR S.A., laureata konkursu ,,Buduj bezpiecznie” edycji 2023 – członek zarządu Maciej Barycki i kierownik działu BHP Edward Semeniuk. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z praktykami stosowanymi przez firmę PORR S.A. podczas rozbudowy części lądowej terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Następną prezentację ,,Mała wysokość – duże wyzwania” wygłosiła Barbara Baranowska, przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Podczas wystąpienia omówiła również innowacyjny sposób wykorzystania motocyklowej poduszki powietrznej na budowie. W drugiej części konferencji wysłuchano Bogdana Solawę, starszego inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, który przedstawił „Studium wypadków przy pracach wykonywanych na wysokości”. Słuchacze zapoznali się z najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy na wysokości oraz działaniami, które mogą wpłynąć na zniwelowanie zagrożenia. Następnie Rafał Hrynyk, przewodniczący Platformy Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Pracodawców RP, zaprezentował „Kompetencje związane z pracą na wysokości”. W swoim przemówieniu zwrócił szczególną uwagę na elementy szkolenia, w szczególności dobór i działanie sprzętu oraz przedstawił zintegrowane podejście do szkoleń z bezpiecznej pracy na wysokości. Ostatnim prelegentem podczas konferencji był ekspert Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań dr inż. Piotr Kmiecik. Jego wystąpienie „Zabezpieczenie pracowników przed upadkiem z wysokości podczas montażu, demontażu i użytkowania rusztowania” zostało zakończone pokazem bezpiecznej  pracy na rusztowaniu.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu