Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 11 grudnia 2023
1:15 minut
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy

11 grudnia 2023 roku we Wrocławiu podczas spotkania Okręgowych Inspektorów Pracy w Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu oraz Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,  wręczono Panu gen. bryg. SG Tomaszowi Michalskiemu odznaczenie przyznane przez Głównego Inspektora Pracy. 
Współdziałanie wymienionych Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG odbywa się na podstawie porozumienia zawartego w grudniu 2018 roku pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej i Głównym Inspektorem Pracy. 
W ramach tej współpracy realizowane są cykliczne spotkania, a także wspólne działania kontrolne, prewencyjne i informacyjne dotyczące zapobiegania i zwalczania nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom, podejmowania przez nich pracy, naruszania ich praw oraz procederu handlu ludźmi do pracy przymusowej. 
Skuteczność tych przedsięwzięć jest rezultatem aktywności i wsparcia udzielanego przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Pana gen. bryg. SG Tomasza Michalskiego. Na wniosek Okręgowego Inspektora Pracy w Zielonej Górze Jerzego Łabońskiego, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przyznała Ww. Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy. Odznaczenie wręczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Dariusz Mińkowski.
W toku dotychczasowej współpracy z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej ujawniono liczne przypadki nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom. Ponadto przy zaangażowaniu funkcjonariuszy SG odbyto m.in. wiele spotkań informacyjnych podnoszących świadomość zagadnienia handlu ludźmi, w szczególności w kontekście pracy przymusowej wśród młodzieży.

 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu