Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 29 maja 2024
1:51 minut

W dniu 28.05.2024 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu odbyły się Drzwi Otwarte, podczas których zorganizowano cykl szkoleń skierowanych do uczniów i pracowników szkoły.

Wydarzenie rozpoczęło się powitaniem wszystkich obecnych przez dyrektora ZSB Arkadiusza Dratwę. Następnie Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny w swoim wystąpieniu przedstawił zakres zadań Państwowej Inspekcji Pracy, omówił szeroko prowadzoną działalność prewencyjną dedykowaną dla różnych grup zawodowych oraz zachęcił do aktywnego uczestnictwa w zaplanowanych prelekcjach.

W dalszej części spotkania wszyscy zainteresowani uczestniczyli w pogadance przeprowadzonej przez Starszą Sierżant Katarzynę Grzegorek z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald oraz Nadkomisarz Katarzynę Owsian-Słomińską z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Podczas wystąpień zwrócono uwagę słuchaczy na potrzebę weryfikowania wiadomości na temat agencji zatrudnienia i konkretnych pracodawców, zasady przygotowania bezpiecznej podróży, właściwe przechowywanie ważnych dokumentów, a także omówiono niebezpieczeństwa związane z podejmowaniem pracy za granicą ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia jakim jest  handel ludźmi.      

Następnie uczniowie skorzystali ze szkoleń specjalistycznych prowadzonych w 3 klasach. Starszy Inspektor Pracy-Specjalista Joanna Budzyńska-Jędraszczyk z OIP Poznań oraz Małgorzata Łyskawińska z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu omówiły różne formy zatrudnienia młodzieży w okresie wakacji przy pracach sezonowych oraz wskazały na konieczność posiadania niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy (czasu pracy, urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia za pracę, ochrony pracy pracowników młodocianych).

Starszy Inspektor Pracy Małgorzata Radziszewska zaprezentowała zagrożenia występujące w środowisku pracy. W tym zakresie uczestnicy zapoznani zostali z wybranymi regulacjami prawnymi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środkami ochrony indywidualnej dla różnych branż i zawodów.

Uczestnicy Drzwi Otwartych wysłuchali także wystąpienia Starszego Inspektora Pracy-Specjalisty Mirosława Leszczyńskiego, który zapoznał uczniów z bezpiecznymi zasadami wykonywania pracy na budowie oraz omówił najczęstsze przyczyny powstawania wypadków przy pracy.

Na zakończenie uczniowie otrzymali drobne upominki oraz zapoznali się z publikacjami Państwowej Inspekcji Pracy o różnej tematyce z zakresu prawa pracy i BHP.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu