Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 3 lipca 2024
1:39 minut

Dnia 3 lipca 2024 roku, na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, odbył się briefing prasowy poświęcony tematyce związanej z bezpieczeństwem podczas wykonywania prac polowych. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny zaapelował do rolników, aby w czasie wzmożonych prac stawiali przede wszystkim na bezpieczeństwo własne i najbliższych. Zwrócił się także z prośbą o odpowiednie planowanie i nadzorowanie zadań powierzanych dzieciom, które w okresie wakacji chętnie pomagają swoim rodzicom w pracach gospodarskich. Następnie Starszy Inspektor Oddziału Regionalnego w Poznaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Filip Kowalski przedstawił statystykę wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych zgłoszonych do KRUS w roku 2023 i podkreślił, że mimo tendencji spadkowej, nadal konieczne jest podnoszenie świadomości dotyczącej zagrożeń występujących podczas wykonywania prac w gospodarstwach rolnych. Jako kolejny wystąpił starszy brygadier Tomasz Wiśniewski Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, który zaapelował o rozwagę i zachowanie wyjątkowej ostrożności podczas prowadzenia zbioru płodów rolnych i zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego. Zwrócił uwagę na konieczność posiadania sprawnego sprzętu gaśniczego, łopat, tłumic i innych, aby w razie zaprószenia ognia nie doprowadzić do jego rozprzestrzenienia. Jako następny głos zabrał Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu  młodszy inspektor Andrzej Borowiak. W swoim wystąpieniu przedstawił zaplanowane na okres wzmożonych prac żniwnych i uprawy gleby w roku 2024, prewencyjne wizytacje pojazdów rolniczych poruszających się po drogach publicznych. Rzecznik Prasowy Komendanta podsumował także zeszłoroczne wizytacje oraz zwrócił uwagę na najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w kontrolowanych pojazdach. 
Po tej części spotkania dziennikarze z Radio Poznań, Radio Eska oraz TVP 3 Poznań, zadawali indywidualne pytania dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania prac w gospodarstwach rolnych. Briefing był także relacjonowany na żywo za pośrednictwem platformy X.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu