• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Uwaga.Zima!

Pracownicy (5 osób) mieli do wykonania prace polegające na pokryciu części dachu papą termozgrzewalną. Przed wykonywaniem prac należało odśnieżyć powierzchnię dachu. Jak ustalono, pracownicy posiadali na wyposażeniu szelki bezpieczeństwa ale ich nie stosowali - nie było na dachu możliwości podpięcia liny bezpieczeństwa do zaczepienia szelek. Podczas odśnieżania pracownik (poszkodowany), stojąc przodem do świetlika dachowego potknął się o rozłożoną folię, która była przykryta śniegiem i wpadł głową do świetlika, przebił pokrywającą świetlik folię i spadł z wysokości ok. 9 m do wnętrza magazynu. W wyniku wypadku pracownik doznał złamania miednicy, odbicia płuc, ogólnych potłuczeń, pęknięcia kręgów szyjnych. Na budowie nie było żadnej osoby nadzorującej pracę pracowników .

11100501
ŚWIETLIK DACHOWY PRZEZ KTÓRY WPADŁ POSZKODOWANY I UPADŁ NA POSADZKĘ Z WYS. 9m.Przyczyny wypadku:
• brak zgodnego z przepisami zabezpieczenia otworów technologicznych (świetlików) na budowie. - niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej – brak możliwości podpięcia szelek bezpieczeństwa.
• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpiecznego wykonywania pracy.
• trudne warunki atmosferyczne (śliskie powierzchnie, niska temperatura).

 

GIP Przejdź do GIP Porady prawne