• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.10.2018 Artykuł archiwalny

Bezpieczne jesienne prace polowe

Ponad 1300 wypadków rolników podczas pracach polowych i gospodarczych odnotowano od początku roku na terenie Wielkopolski.  Szczególne zagrożenia stwarzają przemieszczające się po drogach publicznych bez zachowania zasad bezpieczeństwa kombajny, ciągniki i inne wielkogabarytowe pojazdy. Kontynuując rozpoczętą w okresie żniw w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu akcję prewencyjną, inspektorzy pracy wspólnie z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz pracownikiem Oddziału Wojewódzkiego  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań prewencyjnych przeprowadzili  wspólne  kontrole ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie jesiennych prac polowych. Policjanci kontrolowali stan techniczny poruszających się po drogach publicznych pojazdów, trzeźwość kierujących, uprawnienia do kierowania pojazdami. Szczególną uwagę zwracali na prawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku. Z kolei inspektorzy pracy oraz przedstawiciel KRUS wskazywali na występujące podczas prac polowych zagrożenia a także zwracali uwagę na konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa zarówno w ruchu drogowym jak i podczas prac polowych. Mając na uwadze prewencyjny charakter przeprowadzonej akcji, kontrolowanym rolnikom wręczano materiały promocyjne o tematyce bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. W kontrolach uczestniczyli:  Ewa Groblewska, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz Waldemar Biber z sekcji promocji OIP Poznań.  GIP Przejdź do GIP Porady prawne