• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2023

Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W dniach 27-29 kwietnia 2023 r. na terenie całej Wielkopolski odbyły się Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pod hasłem przewodnim ,,DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA – DZIŚ, JUTRO,ZAWSZE!”. W tym roku w blisko 130 zakładach odbywały się szkolenia, prelekcje, ćwiczenia, pikniki, pokazy i konferencje. Organizatorem obchodów była Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu wraz z partnerami: Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Urzędem Dozoru Technicznego, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP. Obchodom patronowali: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Czynny udział w obchodach wzięły wszystkie oddziały Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Podczas prelekcji Inspektorzy poruszali tematy związane m.in. z oceną ryzyka zawodowego, wymaganiami bhp przy użytkowaniu maszyn, doborem środków indywidualnych, ręcznymi pracami transportowymi, zagrożeniami na stanowiskach pracy, a także omawiali wypadki przy pracy. Ponadto, poruszano kwestie odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej osób kierujących pracownikami w zakresie bhp. W części zakładów pracy zaproszono również regionalne jednostki Straży Pożarnej, które przeprowadzały pokazy z udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków, gaszenia pożaru dostępnymi środkami, a także gaszenia pożaru w magazynie z substancjami chemicznymi. Policjanci ora Inspektorzy z Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili szkolenia z zakresu handlu ludźmi oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Ponadto, w poszczególnych zakładach szkolenia i pokazy przeprowadzili pracownicy Urzędu Dozoru Technicznego i jednostek Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Oficjalna inauguracja Obchodów odbyła się 28 kwietnia 2023 r. na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Podczas tego wydarzenia zorganizowane zostały prelekcje tematyczne prowadzone przez partnerów Porozumienia Bezpieczna Wielkopolska. Następnym punktem wydarzenia była gra terenowa dla uczniów szkół rolniczych, nawiązująca do tematyki projektu wystawienniczego oraz przeprowadzonych wykładów. Okręgowy Inspektor Pracy – Paweł Ciemny wraz z Dyrektorem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Janem Maćkowiakiem, Zastępcą Dyrektora OR KRUS Poznań - Andrzejem Okpisz i Dyrektorem Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Bogdanem Fleming nagrodzili laureatów gry i podziękował za aktywny udział w działaniach. Ostatnim punktem spotkania były pokazy gaszenia pożaru przygotowane przez Straż Pożarną, w których uczestniczyli chętni uczniowie.

Warto zaznaczyć, że Inauguracja Wielkopolskich Obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy połączona była z otwarciem wystawy: „Chcesz mieć kości całe? Prowadź byka na drążku! Bezpieczna praca w gospodarstwach rolnych”, którą można obejrzeć do 9 lipca 2023 roku (więcej o tym wydarzeniu na stronie: WYSTAWA CZASOWA "CHCESZ MIEĆ KOŚCI CAŁE? PROWADŹ BYKA NA DRĄŻKU...", 28.04.-09.07.2023 R. - Muzeum Szreniawa (muzeum-szreniawa.pl)).GIP Przejdź do GIP Porady prawne