• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.03.2023

Posiedzenie Wielkopolskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, 29 marca 2023 roku odbyło się Posiedzenie Wielkopolskiej Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Posiedzenie rozpoczęto przywitaniem obecnych członków Rady przez Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pana Pawła Ciemnego, który wręczył podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz Rady na ręce Pana Krzysztofa Dudy – byłego nadinspektora pracy w OIP Poznań. Następnie głos zabrał przewodniczący Związku Zawodowego ,,Budowlani” Pan Zbigniew Janowski, który złożył podziękowanie na ręce Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu za trud oraz przodownictwo w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony pracy w budownictwie wręczjąc medal 130-lecia Ruchu Związkowego Budowlanych w Polsce. Podczas przemówienia przedstawił także problem dotyczący migrantów i ich braku znajomości języka polskiego w świetle przeprowadzanych szkoleń, a także zatrudniania pracowników na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło bez konieczności przeprowadzania odpowiednich szkoleń.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady Włodzimierz Sobczak poddał głosowaniu przyjęcie nowych członków Rady, których Komisja przyjęła jednogłośnie, są to: Pan Andrzeja Kulesa z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, Instytutu Budownictwa, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu Pan prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak oraz Pan dr inż. Marcin Kanoniczak.

Następnym punktem spotkania było wystąpienie Pana Łukasza Bartkowiaka z PORR S.A., który zaprezentował zabezpieczenia budowy liniowej wraz z charakterystyką zagrożeń oraz wprowadzone rozwiązania organizacyjne. Jako kolejny głos zabrał Starszy Inspektor Pracy – Mirosław Leszczyński z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, który omówił podstawowe obowiązki uczestników procesów robót budowlanych oraz czynniki, które najczęściej przyczyniają się do wypadków na terenie budów liniowych. Jako ostatni wystąpili przedstawiciele Straży Pożarnej: kpt. Artur Walkowiak oraz bryg. Rafał Brodziak, którzy zaprezentowali ewakuację osoby poszkodowanej podczas wypadku na terenie budowy.

Podczas dyskusji Członkowie Rady zatwierdzili konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych i opracowania procedury ramowej dotyczącej prowadzenia ewakuacji osób poszkodowanych na terenie budów budynków wysokościowych, którego tematem będzie również kolejne robocze posiedzenie czonków Rady.GIP Przejdź do GIP Porady prawne