• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.03.2023

Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy

Dnia 22 marca 2023 roku na terenie Poznań Congress Center, odbyła się konferencja pn. Ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki reprotoksyczne w środowisku pracy, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu.

Wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pana Pawła Ciemnego. Następnie Zastępca Głównego Inspektora Pracy Pani Małgorzata Dziemińska odczytała list Głównego Inspektora Pracy skierowany do uczestników spotkania.

Pierwszym prelegentem była prof. dr hab. Joanna Jurewicz – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, która omówiła kwestię substancji reprotoksycznych jako nowych wyzwań w środowisku pracy. Uczestnicy mogli zapoznać się z wynikami badań prowadzonych w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi, dotyczących wpływu substancji na zdrowie kobiet i mężczyzn. Następnie głos zabrał Pan Marek Duszyński – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, który zaprezentował substancje reprotoksyczne w świetle ograniczeń, zakazów i zezwoleń wydanych na podstawie założeń rozporządzenia REACH i CLP. Kolejnym prelegentem była Eliza El Manour – Starszy Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, która zaprezentowała działania podejmowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w ramach programu ,,Substancje działające szkodliwie na rozdrodczość – zagrożenia dla zdrowia pracowników”. Podczas wystąpienia Pani Inspektor przedstawiła strategiczne cele oraz podsumowała przedsięwzięcia podejmowane w latach ubiegłych. Ostatnie wystąpienie dotyczyło dobrych praktyk w Hempel Paints (Poland) w świetle organizacji i zarządzania substancjami chemicznymi pod kątem BHP, które przedstawiła dr Monika Jakubowska – Kierownik działu bhp, ppoż. i ochrony środowiska w Hempel Paints ( Poland) Sp. z o.o.

Konferencje zakończono panelem dyskusyjnym, w którym oprócz prelegentów i prowadzącego spotkanie – Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pana Michała Wyszkowskiego, uczestniczyli: dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy lek. med. Marek Andrzejewski, Z-ca dyrektora ds. Medycznych Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy dr n. med. Grażyna Wośkowiak oraz dyrektor I Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu Pani Dobrochna Bubnowska. Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne