• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.03.2023

Kampania prewencyjno – kontrolna w latach 2022-2024 „Budowa. STOP wypadkom!”

Przechwytywanie 1
 

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych na budowie, w siedzibie OIP Poznań lub w formie webinarium dla pracodawców małych firm budowlanych, kierowników budowy/robót, koordynatorów ds. bhp oraz osób kierujących pracownikami na budowie.

Celem szkolenia jest:

  • zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, w szczególności zagrożeń związanych z pracą na wysokości, w wykopach, przy obsłudze maszyn budowlanych, a także budowanie zaangażowania odbiorców w działania na rzecz poprawy standardów bhp;
  • popularyzacja i podnoszenie wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w wykopach);
  • upowszechnienie informacji na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam, gdzie zabezpieczenia zbiorowe nie mogą być zastosowane;
  • promowanie dobrych praktyk dotyczących kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem na budowie, zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę bezpieczeństwa pracy pracowników kilku podmiotów na jednym placu budowy;

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ewa.groblewska@poznań.pip.gov.pl


GIP Przejdź do GIP Porady prawne