• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.03.2023

Etap wojewódzki konkursu "BUDUJ BEZPIECZNIE"

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

zaprasza inwestorów i wykonawców
robót budowalnych do etapu wojewódzkiego konkursu

 

„BUDUJ BEZPIECZNIE"

 

Celem konkursu jest promowanie pracodawców wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny. W konkursie doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowalnym, wskazanym w zgłoszeniu. W efekcie powinno to przyczyniać się do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeństwa w branży budowlanej.

W terminie do 15 maja 2023 roku, zgłaszający składają do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (wzór zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem

 

 Główny Inspektorat Pracy | Konkurs „Buduj bezpiecznie” (pip.gov.pl)

 

Zgłoszenia przyjmujemy osobiście w siedzibie OIP Poznań, listownie lub na e-mail: ewa.groblewska@poznan.pip.gov.pl


GIP Przejdź do GIP Porady prawne