• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.02.2023

Przyznano nagrody „SALUS PUBLICA”

Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przyznał doroczne nagrody dla dziennikarzy mających szczególne osiągnięcia w popularyzacji problematyki ochrony pracy.  Dnia 20 lutego 2023 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu statuetkę i dyplom z rąk Okręgowego Inspektora Pracy Pawła Ciemnego odebrała Redaktor Milena Kochanowska z gazety „Głos Wielkopolski”.  

Spotkanie było okazją do zaprezentowania najbliższych planów inspekcji pracy i do rozmowy o bieżącej działalności urzędu. Państwowa Inspekcja Pracy obok działalności kontrolno-nadzorczej prowadzi także rozbudowaną działalność prewencyjną, kierowaną do poszczególnych branż, środowisk oraz grup społecznych. Współpraca z mediami to naturalne poszerzenie grona odbiorców treści dotyczących ochrony pracy i jej bezpiecznego wykonywania.

Doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy pokazują, że w naszym społeczeństwie znajomość przepisów prawa pracy a nawet podstawowych zasad bhp jest wciąż niezadowalająca. Dlatego wszelkie formy i kanały dotarcia do odbiorców z przekazem dotyczącym bezpiecznych zachowań w pracy, czy egzekwowania praw pracowniczych są bardzo pożądane.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne