• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.02.2023

„Budowa. STOP wypadkom! Koordynator do spraw bhp fundamentem bezpiecznej budowy”

Konferencja rozpoczęła się od powitania gości i przedstawicieli środowiska budowlanego. Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych inwestycjach budowlanych zależy od wielu czynników: sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, wiedzy pracodawców i kierowników budów o występujących zagrożeniach, dyscypliny technologicznej oraz fachowości pracowników. W związku z tym, ograniczanie skali nieprawidłowości w budownictwie jest od lat jednym z najważniejszych zadań, na których koncentruje swoje działania Państwowa Inspekcja Pracy. Następnie przemówienia wygłosili: Piotr Kledzik – Prezydent Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Goście Honorowi: dr inż. Robert Geryło – Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, Zbigniew Janowski – Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pracy oraz dr inż. Krzysztof Kaczorek – Pełnomocnik Dziekana do spraw opracowania opinii i ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Podczas spotkania wręczono nagrody laureatom Konkursu „Buduj bezpiecznie 2022”. Statuetkę Głównego Inspektora Pracy otrzymali:
- za I miejsce  firma Skanska S.A. wykonawca budowy mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej 431 w m. Rogalinek – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu;
- za II miejsce firma CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku usługowo-handlowo-biurowego w Białymstoku – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku;
- za III miejsce firma WARBUD S.A., wykonawca budowy Podkarpackiego Centrum Nauki Jasionka 952 – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie.

Wręczono także nagrody Prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które otrzymali:
- firma CONSTRIM Grupa Budowlana Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku usługowo-handlowo-biurowego w Białymstoku nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy Białymstoku;
- firma TAKENAKA Europe GmbH Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku magazynowego Mubea 3 wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym wbudowaną stacją transformatorową i zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanego w miejscowości Zimna Wódka – nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu;
- firma FEREIRA Sp. z o.o., wykonawca budowy budynku produkcyjno- magazynowego z zapleczem Browarów Lubelskich w Lublinie nominacja Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie.

Podczas części merytorycznej konferencji Jarosław Leśniewski, zastępca Głównego Inspektora Pracy podsumował pierwszy rok realizacji kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, której hasło brzmi: „SZANUJ ŻYCIE, SIEBIE NIE ODBUDUJESZ”. Następnie Michał Grzesiak, przedstawiciel Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zaprezentował misję koordynatora bhp na budowie. Dr Dariusz Smoliński, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku omówił kwalifikacje formalne i praktyczne osoby pełniącej obowiązki koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie budowy. Anna Smolarz, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przedstawiła studium przypadku, w którym brak skutecznej koordynacji w zakresie bhp na budowie przyczynił się do wypadku przy pracy. Na zakończenie konferencji laureaci konkursu opowiedzieli o swoich doświadczeniach i stosowanych dobrych praktykach w zakresie koordynacji nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na placu budowy.


Pobierz prezentacje:
1. Kampania prewencyjno-kontrolna Budowa. STOP wypadkom - podsumowanie I etapu realizacji .pdf
2. Budowlaniec czy behapowiec. Misja koordynatora BHP na placu budowy .pdf
3. Kwalifikacje formalne i praktyczne osoby pelniacej obowiazki koordynatora sprawujacego nadzor nad BHP na placu budowy .pdf
4. Brak skutecznej koordynacji w zakresie BHP na budowie przyczyna wypadku przy pracy - studium przypadku .pdf
5. Skanska S.A. - laureat konkursu Buduj Bezpiecznie .pdf
6. Constrim Grupa Budowlana Sp. z o.o. - laureat konkursu Buduj Bezpiecznie .pdf
 GIP Przejdź do GIP Porady prawne