• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.01.2023

Umowa o współpracy OIP w Poznaniu z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu podpisana

25 stycznia br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu odbyło się spotkanie kierownictwa OIP z przedstawicielami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Okręgowy Inspektor Pracy Paweł Ciemny oraz Prorektor ds. studiów UPP prof. dr hab. Piotr Ślósarz podpisali umowę o współpracy, na mocy której strony potwierdziły zamiar współdziałania w badaniu, analizie i promowaniu zagadnień dotyczących ochrony pracy w zakresie nauk przyrodniczo-technicznych.

Obie instytucje zadeklarowały m.in.: współorganizację konferencji i seminariów poświęconych prawnej ochronie pracy, w szczególności technicznemu bezpieczeństwu pracy; wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie prawnych aspektów ochrony pracy, znajomości przepisów oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; współuczestnictwo w przedsięwzięciach związanych z bezpieczeństwem pracy w rolnictwie.

Podpisanie umowy wpisuje się w strategię OIP, polegającą na angażowaniu się na polu edukacyjnym przekazywania wiedzy praktycznej w zakresie prawnych aspektów ochrony pracy, znajomości przepisów oraz zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy studentom poznańskich uczelni wyższych.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne