• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.12.2022

POSIEDZENIE WIELKOPOLSKIEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY W BUDOWNICTWIE

Dnia 9 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Poznaniu. Wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości przez p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pana Pawła Ciemnego, przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Pana Włodzimierza Sobczaka oraz dyrektora firmy PORR S.A. - Odział Poznań, Pana Wojciecha Korybalskiego.

Kolejnym punktem programu było przemówienie dotyczące roli inwestora w systemie realizacji inwestycji, podczas którego Pan Włodzimierz Sobczak przytoczył obowiązki inwestora w procesie realizacji budowy oraz wskazał na konieczność zmian legislacyjnych w zakresie roli i odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy inwestora. Następnie głos zabrał Kierownik budowy Andersia Silver – Pan Łukasz Matuszkiewicz, który przedstawił technologię stosowaną podczas wznoszenia budynku, ciekawe rozwiązania konstrukcyjne oraz przybliżył dobre praktyki stosowane na budowie. Podczas wydarzenia wysłuchano także Starszego Inspektora Pracy Pana Mirosława Leszczyńskiego, który  podsumował wyniki kontroli i przedstawił najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w kontrolowanych przez inspektorów pracy podmiotach. Nadinspektor Pracy Pan Krzysztof Duda dokonał oceny przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania prac żurawiami wieżowymi i szybkomontującymi. Następnie Starszy Inspektor Pracy Pani Ewa Groblewska wskazywała na konieczność ciągłego doskonalenia w zapewnieniu bezpieczeństwa na budowie, a w szczególności popularyzacji działań w ramach kampanii prewencyjnej „Budowa. STOP WYPADKOM”. Jako ostatni wystąpił przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan Pan Roman Tuczyński, który przedstawił pokaz imnstruktażowy związany z ewakuacją poszkodowanych ze stanowisk pracy zlokalizowanych na wysokosci na terenie budowy.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne