• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.11.2022

APEL OKRĘGOWEGO INSPEKTORA PRACY W POZNANIU

Szanowni Państwo, Pracodawcy

Zbliża się zima, okres obniżonych temperatur, który ze względu na sytuację gospodarczą i związaną z nią wzrostem kosztów ogrzewania będzie dla wielu szczególnie trudny. Zdając sobie sprawę z konieczności poszukiwania oszczędności apeluję, aby decydując się na wprowadzenie oszczędności związanych z ogrzewaniem pomieszczeń pracy pamiętać o obowiązujących przepisach. Zbyt niska temperatura na stanowiskach pracy, to również ryzyko zachorowań pracowników i zbiorowych absencji, które mogą zdezorganizować pracę w zakładzie pracy.

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003.169.1650 z późn. zm) pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku niezbędnego do jej wykonywania) nie niższą niż 14°C - dla pomieszczeń, w których wykonywana jest praca fizyczna, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których pracownicy wykonują lekką pracę fizyczną bądź świadczona jest praca biurowa temperatura nie może być niższa niż 18°C.

Więcej informacji na temat na ten temat znajdziecie Państwo w opracowaniu Praca w wysokich i niskich temperaturach.pdf  

 

Paweł Ciemny

p.o. Okręgowego Inspektora PracyGIP Przejdź do GIP Porady prawne