• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.09.2022

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty

29 września 2022 r. w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się gala finałowa XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, współorganizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

W wydarzeniu z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka oraz Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg wzięli udział laureaci konkursu z rodzinami, przedstawiciele kierownictw instytucji działających na rzecz rolnictwa, współorganizatorzy oraz fundatorzy nagród w konkursie. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Zastępca Głównego Inspektora Pracy Małgorzata Dziemińska.

Ze strony Państwowej Inspekcji Pracy w wydarzeniu uczestniczyli także: Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny, Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku Marek Aleksiejuk oraz kierownictwo Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy.

Właścicielami najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w 2022 r. zostali Grażyna i Paweł Leńscy ze Strzyżewa w powiecie ostrowskim w województwie wielkopolskim. Rolnicy zajmują się hodowlą kaczek, a na 70 ha gruntów rolnych uprawiają pszenżyto, pszenicę, kukurydzę i użytki zielone. Laureaci otrzymali główną nagrodę w konkursie – ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.

Drugie miejsce zdobyło gospodarstwo Justyny i Marka Patalonów z województwa warmińsko-mazurskiego. Miejsce trzecie, ex aequo, przyznano gospodarstwom Eweliny i Mariusza Kusiów z województwa lubelskiego oraz Renaty, Wiesława oraz Szymona Kowalczyków z województwa opolskiego. 

Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym otrzymali Izabela i Marek Sakowscy z województwa podlaskiego.

Ponadto wszyscy laureaci wojewódzcy dostali ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy zestawy środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej oraz pamiątkowe grawertony.

Fundatorami nagród dla laureatów etapu centralnego XIX edycji konkursu byli: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz partnerzy konkursu.

W tegorocznej XIX edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej, udział wzięło prawie tysiąc gospodarstw indywidulanych, a we wszystkich dotychczasowych edycjach od 2003 roku ponad 22 tysiące.

 

BGR1 2022

BGR2 2022

 

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne