• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.06.2022

Posiedzenie sygnatariuszy Porozumienia BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA

Dnia 27 czerwca 2022 roku – równo dwa miesiące po Wielkopolskich Obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy,  odbyło się posiedzenie Porozumienia ,,Bezpieczna Wielkopolska”. Spotkanie zostało zorganizowane w formule on-line, a uczestnikami byli  sygnatariusze Porozumienia.

Wydarzenie rozpoczęto od oficjalnego powitania gości i podsumowania kwietniowych działań podjętych na terenie Wielkopolski, przez p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pana Pawła Ciemnego.

- chcielibyśmy aby ta forma obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, została także utrzymana w przyszłym roku (…) Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu deklaruje chęć udziału w nowych inicjatywach szerzących wiedzę na temat bezpieczeństwa w pracy – podkreślił p.o. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu.

Następnie głos zabrał Nadinspektor Pracy Krzysztof Duda, który podsumował rok 2021 pod kątem wypadków przy pracy oraz czynników, które skutkują wzrostem zagrożeń podczas jej wykonywania. Omówione zostały także możliwości dalszych wspólnych działań kontrolnych realizowanych przez organy nadzoru.

Ostatnim punktem spotkania była otwarta dyskusja, podczas której przedstawiono plany dalszej współpracy i dalszego promowania bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne