• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.07.2021 Artykuł archiwalny

O bezpieczeństwie pracy w lasach – seminarium w Porażynie

Zagadnienia ochrony pracy, zarządzanie bezpieczeństwem oraz opieka medycznadla pracowników lasów państwowych były głównymi tematami seminarium zorganizowanego 30.06.2021 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Porażynie. Uczestnikami seminarium byli pracownicy wykonujący zadania służby bhp w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Jan Banacki, profesor Witold Grzywiński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a także przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie i Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Teresa Domżalska, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, która przedstawiła wyniki kontroli w zakładach leśnych oraz omówiła szczególne rozwiązania chroniące pracowników w czasie pandemii COVID-19. Omówiła także zagadnienia dotyczące sporządzania dokumentacji powypadkowych, ustalania przyczyn wypadków przy pracy, roszczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz rolę koordynatora ds. bhp w procesie pracy


GIP Przejdź do GIP Porady prawne