• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

06.07.2021 Artykuł archiwalny

Konkurs „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” rozstrzygnięty

Wiesław Kwiatkowski, zakładowy społeczny inspektor pracy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. zajął I miejsce  na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Drugie miejsce przyznano Krzysztofowi Śmigielskiemu, zakładowemu społecznemu inspektorowi pracy Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o., natomiast III miejsce zajął Paweł Marciniak, zakładowy społeczny inspektor pracy Bridgestone Poznań Sp. z o.o. Oceny zgłoszonych do konkursu społecznych inspektorów pracy dokonała na posiedzeniu w dniu 5.07.2021 r. Okręgowa Komisja Konkursowa obradująca pod przewodnictwem Tomasza Gajdzińskiego, zastępcy okręgowego inspektora pracy w Poznaniu. W skład komisji weszli także przedstawiciele Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, Rady Województwa Wielkopolskiego OPZZ oraz Rady Wojewódzkiej Forum Związków Zawodowych. Celem konkursu jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie przez zakłady poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych.



GIP Przejdź do GIP Porady prawne