Webinarium Państwowej Inspekcji Pracy „JAK ZAPEWNIĆ BEZPIECZNE ŚRODOWISKO PRACY W OKRESIE PANDEMII COVID-19? Wskazania ekspertów i doświadczenia praktyków.”

Tematyka bezpiecznego środowiska pracy w czasie pandemii COVID-19 była głównym tematem zorganizowanego on-line WEBINARIUM PIP, które odbyło się 31 maja 2021 r. Na początku spotkania OIP Paweł Ciemny powitał wszystkich uczestników oraz zaznaczył konieczność realizowania podobnych inicjatyw. W pierwszej części spotkania Anna Matuszczak starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawiła zagadnienia na temat ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 w zakładzie pracy w ujęciu obowiązujących przepisów i wytycznych natomiast Dariusz Smoliński nadinspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, Oddział w Słupsku zaprezentował tematykę związaną z Wirus Sars-Cov-2, a ocena ryzyka zawodowego. Tomasz Kozłowski nadinspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentował działania pracodawców na rzecz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wirusem SARS-COV-2 - na podstawie kontroli inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W drugiej części spotkania Sławomir Wichniarz, kierownik działu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Grażyna Janyszek specjalista ds. BHP NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Krotoszyn zaprezentowali metody organizacji pracy oraz doświadczenia zdobyte w okresie pandemii. Na zakończenie spotkania Patryk Idczak specjalista ds. BHP, przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - Oddział Poznań oraz przedsiębiorstwa Multeafil Sp. z o.o. omówił rolę służby bhp w organizacji bezpiecznej pracy w czasie pandemii.Podczas podsumowania WEBINARIUM uczestnicy spotkania zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielali zaproszeni prelegenci. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób z różnych instytucji państwowych jak i pracodawcy i pracownicy prywatnych podmiotów.