„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii” – wideokonferencja na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Sytuacja epidemiczna wywołana pandemią wirusa SARS-CoV-19 spowodowała odwołanie w 2020 r. Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO, których kolejną edycję zaplanowano w dniach od 31.08.2021 do 2.09.2021 r. Jednocześnie nowe zagrożenia występujące w związku z pandemią koronowirusa stały się wyzwaniem zarówno dla pracowników jak i pracodawców, którzy muszą sprostać wymogom zaistniałej sytuacji i zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Aby pomóc pracodawcom, przedsiębiorcom, służbie bhp i pracownikom w rozwiązywaniu problemów  związanych z dostosowaniem stanowisk pracy do sytuacji zagrożeń epidemicznych, Międzynarodowe Targi Poznańskie przy współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu zorganizowały 18.11.2020 r. wideokonferencję poświęconą funkcjonowaniem przedsiębiorstw w czasie pandemii. Rozpoczynając konferencję, Marcin Gorynia, Dyrektor Targów SAWO przedstawił sytuację na rynku wystawienniczym w Polsce. Następnie Paweł Ciemny, p. o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu oraz Grzegorz Stróżyk, nadinspektor pracy, kierownik sekcji prewencji i promocji OIP Poznań, zaprezentowali wyniki i wnioski z kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy w zakresie działań pracodawców na rzecz ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z COVID-19.  W dalszej części konferencji specjaliści z CIOP-PIB przedstawili zagadnienia dotyczące stwarzających zagrożenie substancji chemicznych, pyłowych i biologicznych, metodyki oceny ryzyka zawodowego  na stanowiskach pracy oraz organizacji pracy zdalnej.


Wygłoszenie prezentacji p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu


Wygłoszenie prezentacji nadinspektora sekcji prewencji i promocji