Zasady udzielania porad prawnych z zakresu prawa pracy

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 wprowadza się dla osób zgłaszających się osobiście w sprawie uzyskania porad, w tym złożenia skargi, do jednostek organizacyjnych OIP w Poznaniu, następujące ograniczenia i zasady:

 1. W okresie zagrożenia epidemicznego osobiste porady prawne, w tym z zakresu bhp, udzielane są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.
  Uzgodnienie wizyty oraz rejestrowanie osób zainteresowanych skorzystaniem z porady prawnej odbywa się pod numerem:
  •    61 628-40-00 – Poznań,  
  •    61 628-41-00 – Oddział w Koninie,
  •    61 628-41-50 – Oddział w Lesznie,
  •    61 628-42-00 – Oddział w Ostrowie Wlkp,
  •    61 628-42-50 – Oddział w Pile.
 2. Maksymalny czas trwania indywidulanej porady wynosi 15 minut, a po każdym petencie jest obowiązkowa 10 minutowa przerwa na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.
 3. Należy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad:

Uwaga ! osobiste porady prawne nie będą udzielane osobom:
- niestosującym się do powyższych zasad i poleceń udzielającego porad (przyjmującego skargi i wnioski),
- chorym i z podwyższoną temperaturą.


Osoby, którym odmówiono porad osobistych mogą skorzystać z poradnictwa w formie zdalnej: pisemnej kierowanej na adres jednostek organizacyjnych OIP w Poznaniu lub telefonicznej z Centrum Poradnictwa PIP (tel. kom. 459 599 000 lub stacjonarny 801 002 006).