„Poznaj swoje prawa w pracy” - konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Sebastian Niedzielski z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie zajął I miejsce w finale regionalnym  konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Drugie miejsce zajął  Kacper Noweta z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrzeszowie, a trzecie Katarzyna Banaszak z Zespołu Szkół Technicznych w Gnieźnie. Finał regionalny zorganizowano 27.02.2020 r. w gmachu Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Celem konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” i jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności zarówno dla szkół jak i uczniów. Do rozgrywki finałowej przystąpiło łącznie 33 uczniów reprezentujących 17 szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody laureatom wręczyła Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor pracy w Poznaniu. W pracach Okręgowej Komisji Konkursowej uczestniczył także Jarosław Biegała z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty.