• RSS
  • Wersja tekstowa
15.11.2019

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy - konferencja naukowa w Poznaniu

W roku Jubileuszowym 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy w Polsce, 14 listopada 2019 r. w Collegium Iuridicum Novum Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowano konferencję naukową „Państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy”.  Organizatorami IV  konferencji z cyklu „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy”, zorganizowanej pod honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Głównego Inspektora Pracy, byli: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu. Otwierający konferencję prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz prof. dr hab. Roman Budzinowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji  UAM nawiązując do tematyki konferencji, podkreślili znaczenie problematyki funkcjonowania systemu ochrony pracy w Polsce. Przekazali także podziękowania za wieloletnią współpracę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu. Z kolei Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu, zwróciła uwagę na potrzebę stałej współpracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy jako ważnym partnerami wspierającymi działalność Państwowej Inspekcji Pracy. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, w przedstawił w okolicznościowym wystąpieniu z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy rys historyczny Urzędu od momentu powołania do czasów współczesnych. Po wystąpieniu Głównego Inspektora Pracy zaprezentowano zrealizowany na 100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy film. Wprowadzeniem do konferencji było wystąpienie  prof. dr hab. Anny Musiały z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która przedstawiła państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy. Wykład prof. dr hab. Ryszarda Bugaja z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk zatytułowany „Pracownik czy siła robocza ?” dotyczył prawnych i społecznych aspektów zatrudnienia. Z kolei tematem wystąpienia prof. dr hab. Dariusza Makowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego była „Społeczna inspekcja pracy i związki zawodowe w polskim systemie ochrony pracy”. W kolejnym wykładzie zatytułowanym „Społeczna inspekcja pracy i służba bhp (z)marnowana szansa na budowę małych społeczności”, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił uwagę na prawne aspekty funkcjonowania społecznej inspekcji pracy w kontekście relacji z pracodawcą i służbą bhp. Na zakończenie części konferencyjnej, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange przedstawił doświadczenia i uwarunkowania prawne dotyczące współdziałania związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy. Druga część konferencji obejmowała panel dyskusyjny, którego moderatorem był Tomasz Gajdziński, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu.  W dyskusji uczestniczyli: prof. dr hab. Ryszard Bugaj z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange, prof. dr hab. Dariusz Makowski z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Krzysztof Walczak z Uniwersytetu Warszawskiego, Stanisława Ziółkowska, Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu oraz dr Michał Wyszkowski, nadinspektor pracy OIP Poznań. Wśród uczestników konferencji poza przedstawicielami nauki, sędziami, adwokatami, radcami prawnymi, inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, byli także przedstawiciele współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, związków zawodowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz  studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Wypadki