Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zaprasza na bezpłatne szkolenie kierowane do pracodawców różnych branż zatrudniających do 9 pracowników