Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Jednym z najważniejszych obowiązków pracowników zajmujący się bhp w zakładzie powinno być przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy oraz występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych, stąd konieczność zwrócenia uwagi na kształtowanie procesu poprawy warunków pracy w małych zakładach różnych branż. 

Celem programu jest:

 • aktywizacja pracowników służby bhp w zakładach pracy do podejmowania działań mających na celu minimalizację zagrożeń na stanowiskach pracy
  w zakładach
 • popularyzacja wśród małych pracodawców wiedzy na temat obowiązków, zadań i uprawnień służby bhp oraz jej roli w dbaniu o bezpieczeństwo pracy.

Adresatami programu są:

 • pracodawcy zatrudniający do 100 pracowników
 • pracownicy wykonujący obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • uczniowie i studenci kształcący się na kierunkach związanych z bezpieczeństwem pracy i ergonomią.

W ramach planowanych działań przewidziano:

 • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników wykonujących obowiązki pracowników służby bhp, m.in. w zakresie inicjatyw dotyczących dobrych praktyk
  w budowie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy
 • organizację konferencji pn. "Profesjonalna służba bhp fundamentem bezpiecznych warunków pracy", która odbędzie się w ramach SALONU BEZPIECZEŃSTWA podczas ITM INDUSTRY EUROPE
 • inne działania popularyzatorskie dotyczące programu.

Partnerzy:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP,
Krajowy Związek Zawodowy Inżynierów i Techników BHP Oddział Wielkopolski,
Politechnika Poznańska - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości.

W celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji dotyczących programu prosimy o kontakt z koordynatorem programu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu:
Bartosz Nyckowski
młodszy specjalista
telefon: 61 628 40 04, 61 628 40 43
mail: bartosz.nyckowski@poznan.pip.gov.pl  dzienbezpieczenstwa@poznan.pip.gov.pl 

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu