Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 23 kwietnia 2024
3:37 minut

Dnia 23 kwietnia 2024 roku, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy i Pożarnictwa SAWO odbyła się konferencja Państwowej Inspekcji Pracy „Urządzenia autonomiczne w transporcie wewnątrzzakładowym. Prawo a rzeczywistość”.

Wydarzenie rozpoczęto odczytaniem listu Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hrycko przez Zastępcę Głównego Inspektora Pracy Jarosława Leśniewskiego skierowanym do uczestników konferencji. Następnie głos zabrała Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich Elżbieta  Roeske oraz Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału Terenowego w Poznaniu Marcin Mitek, który z kolei odczytał list Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego Andrzeja Ziółkowskiego.

Pierwszymi prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele firmy ADAMS Sp. z o.o. oraz  SIGNIFY POLAND Sp. z o.o. korzystających z urządzeń autonomicznych. Tematem ich prezentacji była problematyka bezpieczeństwa użytkowania urządzeń autonomicznych w transporcie wewnątrzzakładowym w świetle własnych doświadczeń. Przedstawili zastosowanie robotów do przewożenia ładunków, jako optymalizację transportu wewnętrznego, a także sposób bezpiecznego postępowania przy pracy z robotami. W swoim wystąpieniu zwrócili uwagę na kwestie dotyczące nawigacji i komunikacji robota z otoczeniem, podkreślając, że bezpieczeństwo użytkowania zapewniają laserowe skanery bezpieczeństwa kontrolujące strefy wokół robota. Szczególnie dużo uwagi poświecono zdarzeniom kolizyjnym i potencjalnie wypadkowym z udziałem urządzeń autonomicznych.

Kolejnymi prelegentami podczas wydarzenia byli przedstawiciele firm PROMAG S.A. i P.P.H. WObit E.J. Ober S.C. , które produkują bądź dostarczają użytkownikom autonomiczne urządzenia w intralogistyce. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się ze specyfiką urządzeń AGV ich rodzajami, wyposażeniem w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, w tym oprogramowanie, skanery, czujniki, wyłączniki bezpieczeństwa oraz zderzaki mechaniczne, jak i wyposażeniem dodatkowym wspomagającym system bezpiecznej pracy. Szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie urządzeń do obowiązujących przepisów i norm, które wymuszają zapewnienie odpowiednie urządzeń zabezpieczających pracowników przed urazem. Ciekawym rozwiązaniem były między innymi kamizelki z wbudowanym systemem elektronicznym detekcji człowieka na drodze ruchu urządzenia autonomicznego. Na kanwie tego rozwiązania zrodziła się dyskusja, czy taka kamizelka jest środkiem ochrony indywidulanej w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.

Kolejnym prelegentem był dr inż. Marcin Pelic z Zakładu Maszyn Technologicznych Politechniki Poznańskiej, który omówił system bezpieczeństwa outdoorowej platformy transportowej. W swoim wystąpieniu zaprezentował koncepcje układu bezpieczeństwa funkcjonalnego przy adaptacji gotowego pojazdu.

Następnie główny specjalista Jacek Kurasz z Działu Urządzeń Transportu Bliskiego Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu, zaprezentował wymagania Urzędu Dozoru Technicznego dla autonomicznych wózków jezdniowych podnośnikowych.  W swoim wystąpieniu wskazał, jak należy szukać odpowiedzi m.in. na pytanie: Co z wymaganiami kwalifikacyjnymi do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych AGV oraz Kto jest obsługującym wózek AGV?? Sprawa wywołała spore zainteresowanie osób zgromadzonych na sali, ale wydaje się, iż nie obędzie się w tym zakresie bez pewnych zmian legislacyjnych.

Ostatnim prelegentem podczas konferencji był Starszy Inspektor Pracy, Specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Tomasz Schmidt, który omówił przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w autonomicznym transporcie wewnątrzzakładowym. Próba odpowiedzi na pytanie czy prawo w tym przypadku nadąża za rzeczywistością, postępem i automatyzacją procesów pracy również okazała się bardzo trudnym wyzwaniem. Z jednej strony wiele przepisów bhp, tak kodeksowych jak i pozakodeksowych jest na tyle ogólnych, że odpowiednie ich stosowanie powinno wystarczyć aby człowiek w otoczeniu urządzeń autonomicznych czuł się bezpieczny. Z drugiej strony przedsiębiorcy w naszym kraju są przyzwyczajeni do bardziej precyzyjnych ram prawnych, w których mają działać, ale warto też uwzględnić stanowisko Sądów na temat bezpieczeństwa, iż „pracodawca ma zapewnić faktyczne bezpieczeństwo świadczącym pracę, a nie tylko spełniać wymagania określonych przepisów czy norm”.

Po każdym panelu prelegenci udzielali odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników konferencji. Spotkanie poprowadził i cennymi komentarzami wzbogacił dr Dariusz Smoliński Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. Konferencja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie i uczestniczyło w niej ponad 250 osób.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu