• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.08.2018 Artykuł archiwalny

W trosce o bezpieczne żniwa w Wielkopolsce

Żniwa to okres zarówno intensywnych prac polowych i gospodarskich jak i czas zwiększonego ruchu na drogach publicznych maszyn i urządzeń rolniczych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Oddziałem Wojewódzkim Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań prewencyjnych w miesiącach lipcu i sierpniu prowadzono wspólne  kontrole ukierunkowane na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych w okresie prac polowych. Inspektorzy pracy wspólnie z policjantami oraz przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kontrolowali pojazdy rolnicze poruszające się po drogach publicznych.  Policjanci kontrolowali stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących, uprawnienia do kierowania pojazdami a także zwracali uwagę na prawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku, natomiast inspektorzy pracy oraz przedstawiciel KRUS przypominali o podstawowych zasadach bezpieczeństwa zarówno w ruchu drogowym jak i podczas prac związanych z pracami żniwnymi.  Jako na szczególnie ważną okoliczność  podczas żniw wskazywali  konieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki, w tym zabezpieczenia przed dostępem do maszyn i urządzeń rolniczych.    Wszyscy kontrolowane osoby otrzymali materiały promocyjne o tematyce bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. W kontrolach uczestniczyli:  Ewa Groblewska, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu oraz Waldemar Biber z sekcji promocji OIP Poznań.GIP Przejdź do GIP Porady prawne