Podsumowanie programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” – podziękowania dla nauczycieli

Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych wśród nauczycieli, uczniów i studentów, promocja kultury bezpieczeństwa oraz popularyzacja rozwiązań prawnych w zakresie ochrony pracy to główne cele programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”. W roku szkolnym 2016/2017 do realizacji programu przystąpiło ponad 100 nauczycieli z 20 wielkopolskich szkół. W ramach programu przeprowadzono 567 lekcji w których uczestniczyło łącznie ponad 3000 uczniów. Okazją do podsumowania programu, wręczenia dyplomów uczestnictwa oraz złożenia podziękowań nauczycielom uczestniczącym w programie było okolicznościowe spotkanie zorganizowane 10.10.2017 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Dyplomy uczestnictwa w programie i podziękowania nauczycielom wręczyła Stanisława Ziółkowska, okręgowy inspektor pracy w Poznaniu. Na zakończenie spotkania, koordynator programu z ramienia Państwowej Inspekcji Pracy, Joanna Budzyńska-Jędraszczyk, starszy inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu przedstawiła informację o organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy konkursach i programach prewencyjnych adresowanych do młodzieży.