• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.04.2023

Briefing prasowy Wielkopolskie Obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Dnia 26 kwietnia br. na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, odbył się briefing medialny dotyczący Wielkopolskich Obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy pod hasłem przewodnim ,,DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA – DZIŚ, JUTRO,ZAWSZE!” z udziałem przedstawicieli regionalnych stacji radiowych.

Jako pierwszy głos zabrał Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Paweł Ciemny, który podkreślił rangę nadchodzących obchodów, a także wskazał na konieczność ciągłego podnoszenia świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w pracy. ,,28 kwietnia to  także Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, co powinna skłaniać nas do refleksji na temat warunków pracy, a także niebezpieczeństw i nieprawidłowości. Życie i zdrowie pracownika winno być najwyższym dobrem, a Obchody Dnia Bezpieczeństwa są idealnym momentem na wprowadzenie zmian i poprawy warunków bhp na stanowiskach pracy” – zaznaczał Okręgowy Inspektor Pracy.

Następnie głos zabrał Arkadiusz Kempa kierownik działu Urządzeń Ciśnieniowych w Urzędzie Dozoru Technicznego oddział w Poznaniu, który także podkreślił konieczność ciągłego podnoszenia świadomości pracownik w zakresie niebezpieczeństw w zakładach pracy. Szczególną uwagę zwrócił na wyniki kontroli maszyn i urządzeń poddozorowych, przy których gruntowna znajomość bhp jest koniecznym elementem umożliwiającym bezpieczne wykonywanie pracy.

Następnie wysłuchano kapitana Artura Walkowiaka z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, który zaznaczył, że: ,, Zarówno Państwowa Straż Pożarna jak i Ochotnicza Straż Pożarna z Wielkopolski od jutra będzie aktywnie uczestniczy w Wielkopolskich Obchodach Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.  Statystyki z ostatnich lat  wyraźnie pokazują, że najczęstszymi przyczynami pożarów w zakładach pracy są wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych, nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe ale także czynnik ludzki, a wiec nieostrożne posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki”.

Jako ostatnia głos zabrała Pani Agata Grabarkiewicz - sekretarz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP Oddział w Poznaniu, która podkreślił chęć uczestnictwa Służby bhp w działaniach ukierunkowanych na ochronę życia i zdrowia, w szczególności opartych na upowszechnianiu i uprzystępnianiu wszystkim zatrudnionym wiedzy dotyczącej zasad i przepisów związanych z ochroną zdrowia w procesie pracy.

Wydarzenie zakończono otwartą dyskusją uczestników briefingu oraz udzielaniem odpowiedzi na zadawane pytania.

Obraz2
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne