• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.04.2023

Rozstrzygnięcie konkursu „Znam zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym”

W dn. 20 kwietnia 2023 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach w powiecie ostrowskim przeprowadzony został konkurs z zakresu bhp w rolnictwie pn. „Znam zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym", do którego przystąpiło 30 uczniów klas drugich i trzecich o profilu: technik rolnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotorniki.

Konkurs zorganizowany został przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu, Wielkopolską Izbę Rolniczą przy współudziale miejscowej szkoły.

Po rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy obejmującego zagadnienia z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, sześciu uczniów z najlepszymi wynikami rywalizowało w drugim etapie konkursu, w którym oceniali przygotowany na terenie warsztatów szkolnych sprzęt, jakim były dwa zestawy: ciągniki zagregowane z maszynami rolniczymi (siewnikiem i opryskiwaczem) i wynotowywali w określonym regulaminem czasie na przygotowanych kartach oceny usterki i nieprawidłowości odnoszące się do elementów mających wpływ na bezpieczeństwo potencjalnych prac wykonywanych tymi zestawami.

Kolejnym etapem konkursu był etap trzeci – finał ustny, w którym uczestnicy odpowiadali na przygotowane przez komisję pytania. Po zsumowaniu punktów za odpowiedzi na pytania ustne i dodaniu wyników z testu pisemnego i części praktycznej, Komisja ustala kolejność miejsc jakie zajęli finaliści.

Laureaci miejsc I – VI otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu i Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu, które wręczyli kierownik Oddziału PIP w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Kozłowski   i prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach Tomasz Guliński. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe upominki.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne