• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.03.2023

Szkolenie dla młodych instruktorów Hufca ZHP Poznań Wilda

Na zaproszenie Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Poznań Wilda,18.03.2023 r. pracownicy OIP w Poznaniu przeprowadzili szkolenie dla młodych instruktorów ZHP (grupa w wieku 16-21 lat). Anna Matuszczak – starszy inspektor pracy OIP w Poznaniu, przekazała informacje nt. przepisów prawa dotyczących: obowiązków pracodawcy, obowiązków i praw pracowniczych, zasad zatrudniania młodocianych oraz ergonomii stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy. Uczestnikom zaprezentowano krótkie ćwiczenia relaksacyjne, wskazane do wykonywania przez osoby pracujące na stanowiskach biurowych – dla zwiększenia świadomości zagrożeń dolegliwościami ze strony m.in. układu kostno-szkieletowego. Bartosz Nyckowski, młodszy specjalista OIP w Poznaniu, omówił tematykę ogólnopolskiego projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, zwracając uwagę słuchaczy m.in. na potrzebę weryfikowania wiadomości na temat agencji zatrudnienia i konkretnych pracodawców, zasady przygotowania bezpiecznej podróży, właściwe przechowywanie ważnych dokumentów oraz korzyści z korzystania z aplikacji podróżnych. Przekazano adresy stron internetowych, gdzie można znaleźć przydatne informacje na temat handlu ludźmi (www.handelludzmi.eul, www.kcik.pl). Działanie odbyło się w ramach Wildeckiej Akcji Szkoleniowej i wpisało się w prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu: kampanię informacyjno-edukacyjną „Legitna Praca” i program edukacyjny „Kultura Bezpieczeństwa”.

 

1. Szkolenie ZHP
 GIP Przejdź do GIP Porady prawne