• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.03.2023

XXVII edycja Targów Edukacyjnych

10 marca br., w trakcie poznańskich Targów Edukacyjnych, pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu popularyzowali tematykę ogólnopolskiego projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”. Ponadto specjaliści i inspektorzy pracy przeprowadzili szereg rozmów i porad na temat aktualnych działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, promując m.in.: kampanię informacyjno-edukacyjną „Legitna Praca” i program edukacyjny „Kultura Bezpieczeństwa”. Nauczycieli zapraszano do udziału w programie, a pozostałe zainteresowane osoby otrzymały materiały edukacyjne oraz popularyzatorskie, związane z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie porad pojawił się także temat legalności zatrudniania obywateli Ukrainy. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno odwiedzających, jak i wystawców – oferty edukacyjne zaprezentowało blisko 150 szkół, uczelni, centrów kształcenia. Udział pracowników OIP był doskonałą okazją do nawiązania, podtrzymania i rozwijania kontaktów zarówno z kadrą pedagogiczną szkół i uczelni wyższych, jak również przedstawicieli partnerów społecznych.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne