Zagrożenia i problemy we współczesnych obszarach zatrudnienia

Dnia 4 listopada 2022 roku, specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Poznaniu pn. ,,Zagrożenia i problemy we współczesnych obszarach zatrudnienia”.

Wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem gości i wręczeniem legitymacji członkowskich uczestnikom konferencji. Następnie Starszy Inspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu – Mariusz Tomczak omówił kwestie dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem zawodowym. Uczestnicy wysłuchali także prelekcji dotyczącej hałasu w miejscu pracy, którą omówili: Michał Langer – Kierownik Oddziału Higieny Pracy, Małgorzata Gielnik-Zwierz – Kierownik sekcji nadzoru nad warunkami pracy oraz Ewa Sosińska – Starszy Asystent Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.  Kolejnym prelegentem był Kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego – Jacek Kurasz, który zaprezentował uprawnienia oraz kwalifikacje operatorów i konserwatorów UTB. Podczas konferencji omówione zostały także kwestie dotyczące ochrony środowiska w aspekcie BHP, które przedstawił Adam Góra – Manager jakości i środowiska Fabrication Hunter oraz szeroko pojęta ochrona zdrowia, którą zaprezentowali:

- Adam Jabłoński vice prezes Zarządu Filter Service - Środki ochrony dróg oddechowych,

- Marcin Kryskowiak zastępca Dyrektora w Alfa i Omega Sp. z o. o. Sp. k. - Profesjonalny program ochrony skóry w środowisku pracy,

- Szymon Woźniak Dyrektor Obszaru Sprzedaży ALLIANZ - Realny wpływ programów zdrowotnych na szybki powrót do pracy.

Przedostatnim punktem spotkania była prezentacja Roberta Jesiołowskiego – doradcy technicznego w Farone Poland Sp. z o.o. nt. Ryzyko i warunki prac na wysokości.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem spotkania.