• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.07.2022

Zapobieganie zagrożeniom przy użytkowaniu żurawi wieżowych i samomontujących

Dnia 12 lipca 2022 roku, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, odbyła się konferencja nt.: Zapobieganie zagrożeniom przy użytkowaniu żurawi wieżowych i samomontujących, w ramach kampanii ,,Budowa. Stop wypadkom!”.

Wydarzenie rozpoczęto oficjalnym powitaniem uczestników przez p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Pana Pawła Ciemnego.  Następnie głos zabrał Nadinspektor Pan Krzysztof Duda, który omówił kwestie dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom przy obsłudze żurawi wieżowych i samomontujących. Kolejnym prelegentem był Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Pan Andrzej Pawłowski, który zaprezentował czynności kontrolne w zakresie czasu pracy operatorów żurawi. Następnie głos zabrał Specjalista z firmy Budimex Pan Mirosław Mitkowski, który zaprezentował procedury stosowane przez ich firmę, w szczególności w zakresie ewakuacji pracowników świadczących pracę na żurawiach wieżowych.

Ostatnim punktem spotkania była otwarta dyskusja.

 

1. Konferencja w OIP Poznań


2. Konferencja w OIP Poznań
 GIP Przejdź do GIP Porady prawne