• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.05.2022

TURNIEJ MŁODEGO MECHANIZATORA

W dniu 26 maja 2022 r. na terenie Zespołu Szkół w Opatówku w powiecie kaliskim został przeprowadzony Turniej Młodego Mechanizatora, do którego przystąpiło 24 uczniów, wyłonionych w zmaganiach wewnątrzszkolnych spośród uczniów sześciu klas trzecich o profilach: technik ogrodnik i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Turniej zorganizowany został przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Wielkopolską Izbę Rolniczą, oraz Oddział Inspekcji Państwowej Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kaliszu przy współudziale Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłokini Wielkiej i Zespołu Szkół  w Opatówku.

Celem Turnieju było zarówno propagowanie kultury technicznej i bezpiecznego zachowania się podczas obsługi i użytkowania maszyn rolniczych, znajomości przepisów ruchu drogowego oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, jak i umiejętności postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrożenia. Jednym z istotnych celów było także przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Po rozwiązaniu pisemnego testu wiedzy z technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczącego eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, stosowania substancji i preparatów chemicznych, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej, dwunastu uczniów z najlepszymi wynikami rywalizowało w części praktycznej Turnieju.

W zmaganiach związanych z wykonywaniem zadań praktycznych jego uczestnicy rywalizowali w ośmiu konkurencjach, w tym na stanowisku jazdy sprawnościowej ciągnikiem rolniczym, rozpoznawania środków smarnych, rozpoznawania rodzajów ogumienia stosowanego w rolnictwie, umieszczenia sworznia zawieszonego na ładowaczu czołowym ciągnika w otworze w jak najkrótszym czasie, obsługi codziennej ciągnika i przyczepy, kalibracji parametrów roboczych opryskiwacza, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach przy pracy rolniczej i zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym zgodnie z założeniami regulaminu i przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa.     

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji Turnieju zajął Bartosz Pluta, uczeń klasy trzeciej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotorniki. Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy i Wielkopolską Izbę Rolniczą. Ponadto każdy z uczestników turnieju otrzymał drobny upominek.                            

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne