• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.12.2021

7 grudnia 2021r. odbyła się II Ogólnopolska Konferencja z cyklu Prawo dla przedsiębiorców – Wsparcie państwa na rzecz MŚP.

Cykl konferencji naukowo-praktycznych pod hasłem „Prawo dla przedsiębiorców” stanowi wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. 

Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom, przed którymi stoją przedsiębiorcy, Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem Prof. UAM dr hab. Katarzyny Kokocińskiej postanowił ponownie połączyć potencjał naukowy oraz praktyczne doświadczenia Rzecznika MŚP. Tym razem jako temat przewodni Konferencji z cyklu Prawo dla przedsiębiorców wskazano wsparcie państwa na rzecz MŚP.

Po uroczystym otwarciu przez Prorektora UAM – prof. dr hab. Zbyszko Melosika oraz Dziekana WPiA UAM – prof. dr hab. Tomasz Nieborak, rozpoczęła się część merytoryczna konferencji. Podczas sesji plenarnej Prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz z Uniwersytetu Śląskiego przedstawił uczestnikom zagadnienia związane z ewolucją i perspektywami interwencjonizmu państwowego, natomiast dr Piotr Lissoń z UAM w Poznaniu przybliżył rolę Rzecznik MŚP jako organu ochrony prawnej i wspierania przedsiębiorczości. Rozważanie wstępne dotyczące roli państwa w sytuacji kryzysowej zakończył Jacek Silski Prezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

Dalsza część konferencji była podzielona na panele dyskusyjne, w trakcie których poza wystąpieniami zaproszonych gości udzielano odpowiedzi na pytania uczestników konferencji, w szczególności przedsiębiorców obecnych w auditorium, jak i przed ekranem komputera.

Panel I. Pomoc kryzysowa - poświęcony był próbie zidentyfikowania głównych problemów związanych z dystrybucją środków pomocowych w ramach poszczególnych tarcz antykryzysowych, a także możliwości przeciwdziałania ich występowania w przyszłości. Wśród prelegentów tego panelu byli m.in. przedstawiciele urzędu pracy, Biura Rzecznika MŚP, zakładu ubezpieczeń społecznych, Wielkopolskiego Oddziału Izby Doradców Podatkowych, a także Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP. Natomiast doświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy związane zarówno z realizacją obowiązku przedsiębiorców, zgłaszania od okręgowych inspektoratów porozumień wynikających z ”Tarczy antykryzysowych”, jak i dotychczasowych działań nadzorczo – kontrolnych dotyczących  przestrzegania rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, w tym dot. m.in. czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy było przedmiotem wystąpienia Tomasz Gajdzińskiego z – cy okręgowego inspektora pracy w Poznaniu.

Panel II. Pomoc i rozwój - poświęcono próbie usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy na temat potencjalnych możliwości finasowania projektów rozwojowych zarówno z perspektywy krajowej, jak również unijnej. Do panelu zaproszono zarówno  przedstawicieli instytucji zarządzających i monitorujących system wsparcia, jak również beneficjentów środków rozwojowych i podmioty zaangażowane we wsparcie przedsiębiorców w procesie uzyskiwania dofinansowania i rozliczania projektów unijnych.

Panel III. Wsparcie na rzecz MŚP z perspektywy przedsiębiorców – miał na celu zebranie praktycznych doświadczeń, a także  postulatów zmian prawa, które mogłyby zoptymalizować dystrybucję środków publicznych – zarówno w przypadku pomocy kryzysowej, jak również pomocy na rzecz rozwoju. Prelegentami w tej części konferencji byli przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którzy wskazali doświadczenia swoich członków, ale także przedstawiciele nauk prawnych i ekonomicznych, którzy zaprezentowali naukowy punkt widzenia na zaproponowane kwestie.

Konferencja zorganizowana została w formule hybrydowej, to jest zarówno w Auditorium Maximum Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, jaki poprzez transmisję online, a uczestniczyło w niej ponad 200 osób.  

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wypadki